Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Šestnáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna - 27.06.2024

Zverejnené: 20.06.2024

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
Vážené dámy a páni,


v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  znení zvolávam


šesťnáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
ktoré sa uskutoční dňa
27. júna 2024 (štvrtok) o 10.00 hodine
_____________________________________


v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.


Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto 
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

S pozdravom

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív