Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Učiteľka v materskej škole

Zverejnené: 03.06.2024

 

Úväzok: plný
Dátum nástupu: 26.8.2024

Požiadavky:

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.
z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná
od 15. 1. 2020.


ĎALŠIE POŽIADAVKY:
Schopnosť pracovať v tíme,
profesionalita a odbornosť,
zodpovednosť, samostatnosť,
flexibilita, komunikatívnosť,
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.


POŽADOVANÉ DOKLADY:
Žiadosť s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, štruktúrovaný životopis,
fotokópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných
údajov pre potreby prijatia.


TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou na adresu školy alebo elektronicky na
zsraposa@gmail.com do 16.6.2024.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Riaditeľstvo školy bude
kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


PRACOVNÉ PODMIENKY:
Pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.


FORMA ODMEŇOVANIA:
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív