Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dvanáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna - 13.12.2023

Zverejnené: 06.12.2023

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
Vážené dámy a páni,


v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  znení zvolávam


dvanáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
ktoré sa uskutoční dňa
13. decembra 2023 (streda) o 09.00 hodine
_____________________________________


v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.


Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto 
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

S pozdravom

JUDr. Tomáš Abel, PhD.