Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na voľné pracovné miesto plavčík - záchranár

Zverejnené: 20.11.2023

 

Technické služby Brezno oznamujú záujem obsadiť voľné pracovné miesto plavčík – záchranár.

 

Počet obsadzovaných miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto
je: 1.1.2024
Ponúkaný plat v hrubom :
750,00 Eur

 


Informácie o pracovnom mieste:

 

Zabezpečuje :

-        zachraňovanie topiacich sa a poskytuje prvú pomoc,

-        kontrolu teploty vody, hygienický stav a čistotu,

-        obsluhu technologického zariadenia plavárne na úpravu vody

-        bežnú údržbu a dezinfekciu plavárne,

-        predaj vstupeniek  a permanentiek návštevníkom plavárne,

-        poriadok v pridelených priestoroch.

 

Kvalifikačné predpoklady:

·         prax v oblasti 1 rok

·         zdravotná spôsobilosť

·         záchranársky kurz plavčíka

Iné predpoklady: 

·         zodpovednosť, spoľahlivosť, fyzická zdatnosť, plavecké schopnosti

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno, e-mailovú adresu ts@tsbrezno.sk alebo do podateľne v termíne do 15.12.2023


Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

·         žiadosť o zaradenia do výberového konania

·         štruktúrovaný profesijný životopis

·         kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

·         písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.  

 

 

                                                          

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív