Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o realizácii odpočtov v meste Brezno - okolie mesta

Zverejnené: 31.01.2023

Vážení občania

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

 

oznamuje  občanom  mesta, že v dňoch 01.02.- 07.02.2023 budú  pracovníci   spoločnosti  realizovať odpočty  vodomerov v našom meste-okolie mesta u odberateľov, ktorí stav vodomeru v mesiaci  január 2023 ešte nenahlásili.

 

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená  a  umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté  brány a uviazali psov.

 

Ďalej  žiada občanov, ktorí  nemôžu v čase odpočtu sprístupniť vodomer,  aby stav  vodomeru si odčítali sami, odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

 

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

 

U odberateľov, ktorí stav vodomeru v mesiaci  január už nahlásili odpočty realizované nebudú.