Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na

Zverejnené: 28.11.2022