Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Podkoreňová

Zverejnené: 09.05.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 

Vážená obec/mesto,

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

 

že v termínoch od: 09.06.2022 07:30:00 do: 09.06.2022 17:00:00

 

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

 

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

 

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Ing. Július Bodor
riaditeľ sekcie Dispečingy Stredoslovenská distribučná, a.s.

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív