Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

Zverejnené: 29.11.2021

Vec

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

 

Vyhlasovateľ verejných obchodných súťaží - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta oznamuje, že :

 

dňa 02.12.2021,  v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v miestnosti č. 24 sa bude konať

 

zasadnutie komisií

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejných obchodných súťaží nasledovne :

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Mlynná dolina - Hlinka o 14 30 hod.

 

 

 JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

 primátor mesta

Súbory na stiahnutie