Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto Brezno podporí darcov krvi aj v tomto roku

Zverejnené: 12.04.2021

Vážení obyvatelia, 

Mesto  Brezno opäť upriamuje  pozornosť na tých, ktorí pomáhajú zachraňovať životy iných a zároveň sú príkladom pre nás ostatných – na darcov krvi. Už štvrtý rok špeciálnou „Kartou darcu“ aspoň symbolicky odmeníme šľachetné činy darcov krvi, ktorá zahŕňa voľné vstupy na mestské športoviská  (plaváreň a klzisko), či bezplatné vypožičanie kompenzačných pomôcok. Vyzývame preto darcov krvi -   nositeľov  zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a tiež Kňazovického medaile, s trvalým pobytom v meste Brezno, že môžu nahlásiť záujem o kartu darcu  každý pondelok v čase od 8.00 do 11.00 h a každú stredu v čase od 8.00 do 11.00 h a od 13.00 do 16.30 h na Mestskom úrade v Brezne, odbor starostlivosti o obyvateľa, najneskôr do 30.6.2021. Záujem môžete nahlásiť aj mailom: lubomira.zacharova@brezno.sk . V takom prípade je potrebné priložiť naskenovanú plaketu do mailu.