Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 06.05.2021 - Podkoreňová

Zverejnené: 07.04.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, 

že v termíne od: 06.05.2021 07:00 do: 06.05.2021 19:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.


Ing. Július Bodor
riaditel sekcie Dispecingy
Stredoslovenská distribucná, a.s.

Súbory na stiahnutie

vyrozumenie_2021_05_06 PDF - dokument 737.66 kB