Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o odvoze komunálneho odpadu

Zverejnené: 23.12.2020

Vážení obyvatelia mesta Brezno, 

oznamujeme Vám, že dňa 25.decembra 2020 (piatok-1.sviatok vianočný)  – NEBUDE zabezpečený odvoz komunálneho odpadu z Vašej domácnosti alebo prevádzky (týka sa to 110L zberných nádob)

Náhradný zber uskutočníme dňa 28.decembra 2020 (pondelok) , preto Vás žiadame o sprístupnenie Vašich zberných nádob.

 

Rok 2020 končí nepárnym týždňom

Rok 2021 začína nepárnym týždňom

Žiadame Vás, aby ste túto skutočnosť zaregistrovali a vykladanie nádob na komunálny odpad tomuto

prispôsobili, nakoľko odvoz odpadu zostáva nezmenený podľa párneho a nepárneho týždňa.

 

Ďakujeme