Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

Zverejnené: 24.11.2020

Vyhlasovateľ verejných obchodných súťaží - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom       Abelom, PhD., primátorom mesta oznamuje, že :

 

dňa 30.11.2020 o 10 00 hod.,  v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v miestnosti č. 24 sa bude konať

 

zasadnutie komisie

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Mlynná dolina, k.ú. Brezno   

 

 

dňa 01.12.2020,  v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v miestnosti č. 24 sa bude konať

 

zasadnutie komisií

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejných obchodných súťaží nasledovne :

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno – časť pozemkov  nachádzajúcich sa na Hronskej ulici v Brezne – pri dopravnom ihrisku o 13 00 hod.

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov pri  Ceste osloboditeľov  v Brezne,  lokalita Vrchdolinka o 13 15 hod.

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov  v lokalite Predné Halny za účelom vybudovania a zabezpečenia prevádzky kempu o 13 30 hod.

  

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta