Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Aktuálna informatívna správa k mimoriadnej udalosti na ceste II/531

Zverejnené: 16.11.2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou na ceste č. II/531 a obchádzkovej cesty cez Muránsku planinu Vám posielam sumárnu informáciu.

 

Za Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a. s. Ing. Tomáš Maňúr

Počas 45. týždňa bola zo strany Banskobystrickej regionálnej správy ciest situácia na obchádzkovej trase monitorovaná. Organizácia je pripravená byť nápomocná v prípade potreby v rámci jej možností.

 

Za Banskobystrický samosprávny kraj, Ing. Miroslav Rubaninský

Dňa 4. novembra 2020 sa na Obecnom úrade Muráň konalo pracovné stretnutie, ktorého predmetom boli aktuálne otázky súvisiace so sanáciou cesty II/531.

 

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia BBSK, BBRSC, zhotoviteľa (Skanska), prednosta okresného úradu Revúca, starostovia obcí či predstaviteľ liečebného ústavu na Prednej Hore.

Zástupcovia spoločnosti SKANSKA, Ing. Ošvát, a Ing. Gajdoš, informovali o priebehu prác. Tie naďalej prebiehajú podľa plánu a stále platí, že sprejazdnenie v jednom pruhu na ceste II/531 by malo byť zahájené v predstihu oproti pôvodným plánom.

Mgr. Jakub Kobela, tajomník predsedu BBSK, informoval o riešení spôsobu dopravy na obchádzkovej trase cez Muránsku planinu v prípade, že sa nepodarí v polovičnom profile sprejazdniť cestu č. II/531. BBSK je v komunikácii s predstaviteľmi SAD Lučenec, ktorí momentálne zabezpečujú dopravu cz tento úsek skrátenými tvz. Midi busmi. Tie sú zároveň už dnes vybavené snežnými reťazami, vďaka ktorým by nemal byť problém ani prejazd v prípade sneženia. Nakoľko v prípade súvislého ľadu na ceste môže polícia počas zimných mesiacov obchdázku uzavrieť pre menšie ako 9-miestne vozidlá, BBSK rokuje už s konkrétnym poskytovateľom dopravy formou minibusov o možnostiach ich nasadenia v prípade potreby.

Predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. Mgr. Havran predstavil návrh zimnej údržby obchádzkovej trasy. Uviedol, že optimálny spôsob zimnej údržby obchádzkovej trasy v prípade odstraňovania námrazy, resp. utlačeného snehu na vozovke, je aplikácia chloridom horečnatým (ďalej len „MgCl2“). K tomuto spôsobu zimnej údržby sa priklonili aj aj prítomní zástupcovia kraja samospráv.

Ing. Škvarla, prednosta Okresného úradu Revúca, sa vyjadril, že otázku spôsobu zimnej údržby bude ešte komunikovať so zástupcom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, nakoľko je právne nejasné, či má okresný úrad možnosť počas mimoriadnej situácie nariadiť údržbu takýmto materiálom. O výsledku rokovania bude informovať predsedu BBSK.

 

Za zhotoviteľa a sanácie cesty II/531 - SKANSKA SK, a. s. Ing. Peter Ošvát, vedúci výrobného strediska

Stavba: Sanácia mimoriadnej situácie II/531 Muráň – Muránska Huta

 

Počas 45. týždňa boli realizované nasledovné činnosti:

Popis zrealizovaných prác:  SO 101

 • násyp priťažovacej lavice, príprava podkladu a búracie práce pre realizáciu rúrového priepustu a rámového priepustu
 • násyp a úprava násypu lomovým kameňom.

 

Popis zrealizovaných prác: SO 102

 • zrezanie krajníc,dosypanie krajnice štrkodrvou, vyčistenie priekop,
 • zahájenie baranenia stĺpikov zvodidiel a montáže zvodidiel (zrealizovaný úsek od Prednej Hory po lúku v NP),
 • zemné práce na výhybniach.

 

Počas 46. týždňa budú realizované nasledovné činnosti:

 

Nasadené kapacity: 4x THP (VS, Stavbyvedúci, majster), 12x R pracovnici, 8x strojníci + 10xvodiči + 4 regulovčíci, 8x poddodávatelia

 

Popis plánovaných prác:  SO 101

 • násyp cestného telesa na časti trasy,
 • realizácia rúrového priepustu a podkladných konštrukcií rámového priepustu

 

Popis plánovaných prác: SO 102

 • dosypanie krajnice štrkodrvou,
 • montáž zvodidiel a baranenie stĺpikov zvodidiel, demontáž lanových zvodidiel
 • zemné práce na výhybniach,
 • frézovanie lokálnych porúch na obchádzkovej trase,

 

Zároveň pokračuje výrobná príprava na realizácií oboch objektov.