Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.11.2020

Zverejnené: 26.10.2020

Vybavuje linka 0800 159 000
20-28732
V Žiline, 26.10.2020


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
že v termíne od: 25.11.2020 07:30:00 do: 25.11.2020 15:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.

 

Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.


Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.

Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.

 

Ing. Július Bodor
riaditel sekcie Dispecingy
Stredoslovenská distribucná, a.s.

Súbory na stiahnutie

vyrozmenie_20201125 PDF - dokument 721.13 kB