Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania

Zverejnené: 16.10.2020

Súbory na stiahnutie