Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Termíny upratovania v roku 2020 - pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Zverejnené: 17.07.2020

Pristavenie VOK-ov pre rodinné domy

 

P.č.

Ulice v oblasti

I. upratovanie

01.

Školská, Kozmonautov, Sekurisova, Moyzesova, Vránskeho, Cintorínska, Hradby, Nám. gen. M.R.Štefánika, Okružná, Padličkovo, SNP, Baštova, Glianska, Tehelňa, Vagnárska, Hlavina

od

22.06.2020

do

28.06.2020

02.

Cesta osloboditeľov, Mliekárenská, M. Benku, Potočná, Mládežnícka, Dolná, Horná, Nová, Vrbová, Krátka, Budovateľská, Poľná, Mostárenská, Lúčna, Rovne,

od

29.06.2020

do

05.07.2020

03.

Švermova, Jesenského, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hronská, Jilemnického, Pionierska, Šoltésovej, NDH, Rázusova, Černákova, B. Nemcovej, Laskomerského, Bottova, ČSA, Zadné Hálny, Lesná, Jarmočisko, Predné Hálny, Chalupkova, Stromová, Záhradná

      Od

06.07.2020

      do

12.07.2020

04.

Laskomerského, Bottova, ČSA, Zadné Hálny, Lesná, Jarmočisko, Predné Hálny, Chalupkova, Stromová, Záhradná

Od 20.7.2020 do 26.7.2020

05.

Štúrova, Lichardova, Kukučínova, Židľovo, Brezenská, Pod Hôrkou, Kiepka, Klepuš, Rohozná, Tisovská cesta, Podkoreňová, Kuzmányho, Šrámkova, Čipkovo nábrežie

      Od

27.07.2020

      do

08.08.2020

Na požiadanie pristavíme veľkoobjemový kontajner na zelený odpad zo záhrad.

 

Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

 

Pristavenie VOK-ov pre rodinné domy -extravilán:

P.č.

Ulice v oblasti

I. upratovanie

01.

Pestrovateľská, Lúčky, Šiašovo, Jelšová, Poľná, Lúčna, Cesta osloboditeľov, Hlboká

od

20.07.2020

do

26.07.2020

02.

Podkoreňová, Kôšikovo, Zúbrik, Rohozná, Kriváň, Dvoriská, Kozlovo

od

27.07.2020

do

02.08.2020

 

Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

 

Nebezpečný odpad  nevhadzujte do  veľkoobjemového kontajnera (práčky, chladničky televízory, akumulátory, žiarivky, ...) ,ale vyložte podľa rozpisu vedľa pristaveného veľkoobjemového kontajnera, Technické služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom, alebo je možné tento odpad priviesť do zberného dvora na TS Brezno počas celého roka   pondelok – sobota od 7.00 hod do 17.00 hod.

 

Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky!!!

Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné Vám ich prevziať bezplatne!

 

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:

 

P.č.

 

Ulice v oblasti

I. upratovanie

VOK-y

1 x za ¼ rok

upratovanie okolo

zberných nádob  - AVIA

 

01.

 

ŠLN, Nálepkova,

Fraňa Kráľa (nízke)

od

17.08.2020

do

30.08.2020

 

marec

 

jún

 

september

 

december

 

02.

 

9. mája, MPČĽ, Mládežnícka, Tisovská, Glianska, Podkoreňová

od

31.08.2020

do

13.09.2020

 

 

marec

 

 

jún

 

 

september

 

 

december

 

03.

ČSA, Malinovského, Krčulova, Sládkovičova,

F. Kráľa - vysoké

Fučíkova, L. Sáru, Švermova, Clementisova, Černákova, Laskomerského,Hradby, B.Němcovej, Rázusova

od

14.09.2020

do

27.09.2020

 

marec

 

jún

 

september

 

december

Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované        

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

 

V priebehu týždňa   budú pristavené veľkoobjemové kontajnery podľa potreby na komunálny a objemný odpad  do každej oblasti. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na  obvyklé miesto, pokiaľ zástupca združenia vlastníkov bytov nedohodne iné miesto.

Upratovanie okolo stanovišťa zberných nádob bude vykonané jeden deň v uvedenom mesiaci.