Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Osobitný zreteľ jednoizbový byt na ulici MPČĽ 2165/2 byt č. 11

Zverejnené: 22.06.2020

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

 

jednoizbový byt na ulici MPČĽ 2165/2 byt č. 11 pre nájomníčku p. Marianu Labonovú a obytnú miestnosť na ulici Fučíkova 1134/1 byt č. 13 pre nájomníčku p. Vieru Portelekyovú  spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

 V Brezne 22.06.2020

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

primátor mesta