Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 05. 08. 2019 - 09.08.2019

Zverejnené: 05.08.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Miroslav Gábriš - uložené 15 dní

Anton Núdzik

Alena Jandečková

Andrej Banaszczyk

Július Spišiak

Igor Bartoš

Rudolf Prochádzka

Šimko Stanislav

Harvan Michal

Mikulčík Milan

Jaroslav Giertl

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Michal Bartoš - uložené 18 dní

Miloš Škoda

Boris Kováčik

František Markus

Matej Ridzoň

Július Medveď

Mária Klibániová

Miloš Škoda

Stanislava Gábrišová

Tatiana Dubínyová

Marek Kováč

Lukáš Pokoš

Miroslav Kurek

Ondrej Šperka

Michal Hrabovský

Bianca Randisová

Dušan Berky

Branislav Ferko

Jozef Bobkovič

Lýdia Hrašková

 

byt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00