Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 22. 07. 2019

Zverejnené: 22.07.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Mária Bartošová - uložené 15 dní

Marek Šebo

Marian Blázi

Anton Núdzik

Radoslav Buček

Dominika Bangová

Matúš Daxner

Vladimír Vetrák

Katarína Sýkorová

Milan Plameň

Koloman Eremiáš

Roman Kováč

Pavol Hrabovský

Igor Jančiar

Stanislav Šimko

Milan Gábriš

Jana Gábrišová

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Marta Mešťanová - uložené 18 dní

Lenka Albertyová

Janka Demelová

Marta Mešťanová

Richard Polony

Mgr. Mária Mihoková

Ladislav Kišš

Veronika Vajdová

Elena Pušková

Monika Pušková

Lepko Maroš

Igor Vajcík

Peter Semeňák

Ľubomír Pustaj

Mgr. Mária Mihoková

Martin Urban

 

 

byt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív