Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 15. 07. 2019

Zverejnené: 15.07.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Július Spišiak - uložené 15 dní

Andrej Pustaj

Andrej Banaszczyk

Mario Valigura

Erika Pustajová

Jozef Muránsky

Milan Gábriš

Dušan Chriašteľ

Robert Kučerák

Michal Hrabovský

Ján Pavlovič

Andrej Pustaj

Peter Petráš

František Poliak

Pavol Čunderlík

Ján Turňa

Ján Pavlovič

Lukáš Kováčik

Veronika Demelová

Marcel Jarabek

Martina Kysucká

Mária Faťunová

Lukáš Kováčik

Alena Kováčiková

Richard Hiadlovský

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Marie Kubaliková - uložené 18 dní

Veronika Vilhanová

Milan Kmeť

Pavel Laho

Mirko Chicho

Vojtech Puška

Milan Gábriš

Veronika Vilhanová

Miloš Škoda

Milan Kmeť

Ivona Harvanová

Andrea Bartošová

Alena Jandečková

Mirko Chicho

Matej Ťažký

Alexander Pokoš

Štefan Gábriš

Kvetoslava Škodová

Peter Leitner

Marcela Eremiášová

Ivana Klibaniová

Peter Leitner

Richard Polony

Miroslav Švantner

 

byt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív