Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 27.03.2019

Zverejnené: 22.03.2019

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 21. marca 2019

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

šieste  pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

27. marca 2019 (streda) o 16.30 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 


PROGRAM

6. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 27. marca 2019 (streda) o 16.30 hodine

 

  1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
  2. Skúška hlasovacieho zariadenia
  3. Procedurálne otázky
  4. Zmena organizačnej štruktúry mestskej polície

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno, riadený povereným zástupcom primátora mesta Mgr. Martinom Juhaniakom

  1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív