Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie - Projektový manažér

Zverejnené: 25.09.2018

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Projektový manažér

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru investičného s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

  • VŠ II. stupňa zameranie ekonomické alebo stavebné
  • vítaná je prax v samospráve alebo skúsenosti v stavebníctve
  • bezúhonnosť
  • spôsobilosť na právne úkony
  • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno  alebo do podateľne úradu v termíne do 26. októbra 2018 s označením Projektový manažér.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis RT nie starší ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
  • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce projektového manažéra
  • štrukturovaný profesijný životopis

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorý budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je  01.11.2018.

Ponúkaný plat (základná zložka mzdy v hrubom) 1000 Eur.

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/63 06 280, zuzana.durisova@brezno.sk

Mgr. Martin Juhaniak, tel. 048/63 06 221, martin.juhaniak@brezno.sk

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív