Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 06.04.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. e zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

  06. 04. 2017 trvalý pobyt:

 

Boris Pokoš, nar. 22. 09. 1995

Július Pokoš, nar. 28. 09. 1967

Július Pokoš, nar. 14. 12. 1984

Lukáš Pokoš, nar. 25. 07. 1996

Marek Pokoš, nar. 09. 09. 1986

Peter Pokoš, nar. 08. 01. 2005

Dajana Pokoš, nar. 26. 05. 2009

Denisa Pokošová, nar. 27. 09. 1993

Nadežda Pokošová, nar. 12. 10. 1967

Kristián Pustaj, nar. 13. 10. 2009

Kamila Pustajová, nar. 12. 02. 2011

Zuzana Pustajová, nar. 05. 05. 2012

Daniel Buček, nar. 12. 06. 2014

Dominik Buček, nar. 20. 02. 2010

Erik Buček, nar. 28. 12. 1994

Ivan Buček, nar. 04. 12. 1954

Ivan Buček, nar. 16. 01. 1997

Radoslav Buček, nar. 17. 04. 1998

Viliam Buček, nar. 13. 12. 2005

Daša Bučeková, nar. 11. 03. 1961

Daša Bučeková, nar. 09. 12. 1998

Martina Bučeková, nar. 03. 05. 1978

Žaneta Bučeková, nar. 21. 04. 1996

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív