Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 13.03.2018

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

 

12. 03. 2018 trvalý pobyt:

 

Stanislava Murínová, nar. 18. 03. 1978

Sara Murínová, nar. 13. 05. 2002

František Zemko, nar. 02. 10. 1949

Veronika Demelová, nar. 20. 07. 1988

Juraj Vajs, nar. 24.08.1988

Patrik Vajs, nar. 13.09.2008

Daniela Vajsová, nar. 31.01.2010

Veronika Vajsová, nar. 14.10.2013

Juraj Vajs, nar. 09.09.2015

 

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív