Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 07.03.2018

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

 

07.03. 2018 trvalý pobyt:

 

Gustáv Ferkovič,  nar. 12. 03. 1962

Soňa Ferkovičová,  nar. 27. 06. 1965

Simona Ferkovičová,  nar. 23. 09. 1988

Norbert Ferkovič,  nar. 22. 03. 1997

 

Štefánia Rafajová, nar. 07. 08. 1960

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív