Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 30.03.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. e zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

  

30. 03. 2017 trvalý pobyt:

 

Ing. Tomáš Škantár, nar. 29. 06. 1981

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.


Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

30.03. 2017 trvalý pobyt:

 

Jozef Bartoš, nar. 02. 10. 1978

Ingrid Pániková, nar. 28. 11. 1972

Igor Pánik, nar. 01. 12. 1992

Nikola Pániková, nar. 20. 09. 1994

 

 (meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

 

V Brezne

Dňa 30. 03. 2017

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív