Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 20.09.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníkov bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

 

20. 09. 2017 trvalý pobyt:

 

Miroslav Majer, nar. 14. 09. 1978

Monika Majerová, nar. 25. 07. 1980

Miroslav Majer, nar. 23. 02. 2002

Jakub Majer, nar. 13. 10. 2009

Lilly Majerová, nar. 27. 03. 2015

 (meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív