Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zámer prenajať 2 izbový byt osobitným zreteľom - p. Nemčoková

Zverejnené: 05.10.2023

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno -   dvojizbový byt č. 22 na ulici MPČĽ 2165/2 pre nájomníčku p. Ivanu Nemčokovú – opatrovateľka MsÚ Brezno -  spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

     

V Brezne 05.10.2023

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

primátor mesta

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív