Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Deviate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zverejnené: 13.09.2023

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam šieste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktoré sa uskutoční dňa  20. septembra 2023 (streda) o 09.00 hodine v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

S pozdravom

JUDr. Tomáš Abel, PhD.