Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany - oznam

Zverejnené:

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO

Odbor krízového riadenia
Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 O1 Brezno

 

Vec
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany - oznam

Skúška siete sirén sa uskutoční dňa 12. mája 2023 o 12.00 hod.
Elektromotorické, miestne ovládané sirény budú preskúšané dvojminútovým stálym
tónom ("skúška sirén") po predchádzajúcom informovaní obyvateľov miestnym rozhlasom.
Elektronické sirény PAVIAN, zapojené na diaľkové ovládanie, budú preskúšané
z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica tichou skúškou.
Písomné hlásenie o úspešnosti skúšok miestne ovládaných sirén, ktoré sú v majetku štátu,
žiadam zaslať odboru krízového riadenia Okresného úradu Brezno do 16.05.2023 (14:00) na
email: milan.kraI2@minv.sk


Ing. Zdenko Šándor
vedúci odboru

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív