Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Štvrté pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zverejnené: 29.03.2023

 Dokumenty na stiahnutie

 Priamy prenos z rokovania MsZ

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam štvrté pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktoré sa uskutoční dňa

 

05. apríla 2023 (streda) o 09.00 hodine


v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

Brezno 27. marec 2023

 

S pozdravom

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Súbory na stiahnutie

20230405-msz-pozvanka PDF - dokument 200.20 kB

20230405-msz-program PDF - dokument 268.67 kB