Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce TS Brezno - Samostatný odborný referent na úseku prevádzky hotela Ďumbier

Zverejnené: 22.12.2022

Počet obsadzovaných miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je: 01. 02. 2023


Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1100 Eur + príplatky v zmysle Zákonníka práce

 

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:
- starostlivosť o celkový chod a personál hotela
- neustále zlepšovanie úrovne poskytovaných služieb
- koordinácia celkového chodu gastronomických prevádzok
- podiel na smenách recepčných
- Kontrola a riadenie tímu na prevádzke, zadávanie úloh a ich kontrola
- Denná komunikácia s klientami a dodávateľmi
- Vypracovanie cenových ponúk
- Zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o klientov
- Kreatívna príprava a rozpočet eventu podľa požiadaviek klienta
- Výkon akcií / eventov – dohľad, kontrola

 

Požiadavky na uchádzača:
- stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore gastronómia / hotelierstvo
- minimálne 3 roky odbornej praxe v hoteloch / gastronomických zariadeniach vo vedúcej
pozícii
- odborné znalosti v oblasti a aktuálnych trendoch
- vynikajúce komunikačné, medziľudské a vodcovské schopnosti
- kritické myslenie a riešenie problémov
- organizačné a časové riadiace predpoklady
- zmysel pre detail a poriadok


Jazykové znalosti:

- anglický jazyk – pokročilý
- nemecký jazyk – mierne pokročilý

Počítačové znalosti:
- MS Office - pokročilý

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno, emailovú adresu ts@tsbrezno.sk v termíne do 17. januára 2023 s označením „PREV Hotel Ďumbier“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- štruktúrovaný profesijný životopis
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce prevádzkara
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú
pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

V Brezne, 22.12.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív