Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Štyridsiatetretie pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zverejnené: 14.09.2022

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta Brezna

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, Vážené dámy a páni,

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

zvolávam


štyridsiatetretie pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktoré sa uskutoční dňa

21. septembra 2022 (streda) o 09.00 hodine

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

Brezno 14. septembra 2022

S pozdravom

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Súbory na stiahnutie

20220921-pozvanka-msz PDF - dokument 95.00 kB

20220921-program-msz PDF - dokument 217.23 kB