Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 03. 07. 2017

Zverejnené: 03.08.2017

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Vlasta Bušová - lehota uloženia 15 dní               

Tomáš Lemberka              

Domink Čiliak

Peter Goroly                       

Ľubica Petrášová

Štefan Belko                       

Štefan Bariak

Bohuš Rusko                      

Ladislav Goštan

Igor Jančiar                        

Marcela Eremiášová

Milan Giertl                        

Ladislav Goštan

Július Harvan                    

Tomáš Lemberka

Martin Bubelíny

        

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív