Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Projektový manažér

Zverejnené: 10.06.2022

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Projektový manažér

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  júl 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 850,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru riadenia projektov s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v danej oblasti výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

 • schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
 • schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 10. júla 2022 s označením „Projektový manažér“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenia do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce projektového manažéra
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Mgr. Milada Medveďová, tel. 048/63 06 218, milada.medvedova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív