Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce TS Brezno - Recepčná / Recepčný hotel Ďumbier

Zverejnené: 31.05.2022

Technické služby Brezno

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Recepčná / Recepčný hotel Ďumbier

Počet obsadzovaných miest: 2

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01. 07. 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 850,00 Eur + príplatky v zmysle Zákonníka práce

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti

 • Prijímanie a vybavovanie rezervácií ( objednávok)
 • Práca s rezervačným systémom Horec
 • Informovanie hostí o službách a produktoch hotela
 • Telefonická a písomná komunikácia s hosťom
 • Check-in a check-out hostí
 • Vystavovanie účtov
 • uzávierka, kontrola reportov, rezervácií, účtov,...

Požiadavky na uchádzača :

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v danej oblasti výhodou
 • komunikatívnosť
 • bezúhonnosť, zodpovednosť
 • odolnosť voči stresu
 • flexibilita

Jazykové znalosti :

 • anglický jazyk – pokročilý
 • nemecký jazyk – mierne pokročilý

Počítačové znalosti

 • MS Office - pokročilý

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno, emailovú adresu ts@tsbrezno.sk  alebo do podateľne v termíne do 20. júna 2022 s označením „ REC Hotel Ďumbier “.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce recepčného
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V Brezne, 31.05.2022

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív