Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Štyridsiate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zverejnené: 30.03.2022

 Dokumenty na stiahnutie

 Priamy prenos z rokovania MsZ


 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

štyridsiate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

6. apríla 2022 (streda) o 09.00 hodine

_____________________________________

 

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

S pozdravom

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Súbory na stiahnutie

20220406-msz-pozvanka PDF - dokument 94.93 kB

20220406-msz-program PDF - dokument 191.19 kB