Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezno na roky 2023 - 2027

Zverejnené: 31.01.2022

Vážení obyvatelia mesta Brezno, 

v roku 2022 končí  platnosť strednodobého programového dokumentu v sociálnej oblasti a to

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA BREZNO

na roky 2014 – 2022

Za  uplynulé obdobie sa nám podarilo mnohé zrealizovať, rozšírili sme spektrum poskytovania sociálnych služieb o nové druhy či už je to sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, alebo Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“. V trende rozvoja chceme pokračovať zavádzaním ďalších, nových foriem sociálnych služieb pre celé spektrum populácie a všetky sociálne kategórie obyvateľov. Snažíme sa vytvoriť efektívny a fungujúci systém pre všetkých obyvateľov mesta Brezna.

Komunitné plánovanie predstavuje proces, ktorý má za cieľ zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich s miestnymi zdrojmi. Vo všeobecnosti ide o metódu plánovania za priamej účasti verejnosti, kedy sa za komunitu považujú tí, ktorých sa daná oblasť dotýka, resp. tí, ktorí budú služby v danej oblasti využívať. Z tohto dôvodu je pohľad a názor každého  obyvateľa pre nás cenný, preto Vás chcem požiadať o spoluprácu. Každý z Vás má teraz jedinečnú možnosť ovplyvniť sociálny rozvoj v našom meste vyplnením jednoduchého dotazníka, kde máte možnosť vysloviť svoj názor a uviesť Vaše potreby a predstavy. 

Som presvedčený, že sociálna problematika sa  dotýka, alebo skôr či neskôr dotkne takmer každého z nás, a preto verím, že tvorba ďalšieho komunitného plánu vzbudí Váš záujem. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť ciele, ktoré budú uspokojovať potreby v tejto oblasti k našej spoločnej spokojnosti.

 

S úctou

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta Brezno

 

Dotazník nájdete okrem webovej stránky aj v podateľni Mestského úradu ako aj na Odbore starostlivosti o obyvateľa. Na uvedených miestach si ho môžete vyzdvihnúť do 11.02.2022.

Vyplnené dotazníky môžete zasielať elektronicky na mailovú adresu: janka.lemberkova@brezno.sk, alebo iveta.cerovska@brezno.sk., poštou: Mesto Brezno, Nám gen. M.R.Štefánika 1/1, 97701 Brezno, alebo osobne do podateľne MsÚ na uvedenú adresu. Termín odovzdania dotazníkov je do 28.02.2022.

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív