Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Učiteľ/učiteľka 2.stupňa základnej školy aprobácia matematika v kombinácii

Zverejnené: 18.10.2021
Úväzok:
plný
Dátum nástupu:
podľa dohody
Požiadavky:
SPLNENIE KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV:
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .
Minimálne vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa pedagogické alebo Ing . a doplnkové pedagogické vzdelanie (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15. 1. 2020). Ak nie je doplnkové pedagogické vzdelanie, je nutné si toto vzdelanie doplniť do 4 rokov od nástupu.

ĎALŠIE POŽIADAVKY:
schopnosť pracovať v tíme,
profesionalita a odbornosť,
zodpovednosť, samostatnosť,
flexibilita, komunikatívnosť,
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

POŽADOVANÉ DOKLADY:
Žiadosť s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, štruktúrovaný životopis,
fotokópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia. Vítaná je kombinácia s hudobnou výchovou, toto však nie je rozhodujúce pre prijatie.

TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou alebo elektronicky. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Riaditeľstvo školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

PRACOVNÉ PODMIENKY:
Pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

FORMA ODMEŇOVANIA:
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.