Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o spôsobe vybavenia - Tuláčik

Zverejnené: 30.06.2017

Orgán verejnej správy je povinný v zmysle ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli.


 

Informácia o spôsobe vybavenia 

“ Petície občanov mesta Brezna za presťahovanie útulku Tuláčik“

 

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle § 1, ods. 2 písm.  b/ zákona č. 85/1990 Zb   v znení neskorších predpisov prijalo dňa  19.5.2017  pod ev. záznamom 18610/2017, sp. číslo MsÚ -2017/4441 petíciu občanov mesta podanej vo veci „presťahovania útulku Tuláčik“ .

 

Mesto Brezno podanú petíciu riešilo nasledovne:

  • uskutočnilo stretnutie zástupcov petičného výboru petície za zrušenie útulku s poslancami mestského zastupiteľstva, zamestnancami mesta, poverenými vybavením petície, výsledkom ktorého bolo oznámenie, že po 16.8.2017 sa uskutoční meranie hlučnosti a do 1 mesiaca sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov petičného výbor, útulku, poslancov a vedenia mesta za účelom hľadania vhodného riešenia.

 

 

Písomné oznámenie o vybavení petícií boli zaslané   zástupcovi petičného výboru  listom zo dňa 26. 6. 2017.