Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční 29.06.2021

Zverejnené: 22.06.2021

 Dokumenty na stiahnutie

 Priamy prenos z rokovania MsZ


Brezno 22. jún 2021

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam
tridsiateprvé pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktoré sa uskutoční dňa

29. júna 2021 (utorok) o 09.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

 

S pozdravom

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v.r.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív