Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční 26.05.2021

Zverejnené: 19.05.2021

 Program a dokumenty k zasadnutiu MsZ

 Priamy prenos z rokovania MsZ


                                                                      Brezno  19. mája 2021     

 

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

 dvadsiatedeviate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

26. mája 2021 (streda) o 9.00 hodine

_____________________________________

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program a dokumenty zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna budú v zákonom stanovenej lehote uložené na webovom sídle mesta.

 

S pozdravom

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív