Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zámer prenajať hnuteľný majetok mesta Brezno - dvojizbový byt na ŠLN 1230/8A a jednoizbový byt ŠLN 1230/8A

Zverejnené: 29.03.2021

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje zámer,

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno dvojizbový  byt  na ulici ŠLN 1230/8A byt č. 9 pre nájomníčku Bc.Janku Vojtkovú, jednoizbový byt na ul. ŠLN 1230/8A byt č. 7 pre  MUDr. Slavomíru Velebnú spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

V Brezne 29.03.2021

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

primátor mesta