Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

Zverejnené: 19.02.2021

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

 

Vyhlasovateľ verejných obchodných súťaží - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom       Abelom, PhD., primátorom mesta oznamuje, že :

 

 

dňa 24.02.2021,  v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v miestnosti č. 24 sa bude konať

 

zasadnutie komisií

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejných obchodných súťaží nasledovne :

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Široká,  v k. ú. Jarabá  o 13 00 hod.

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Vagnár  o 13 15 hod.

 

  

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta