Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 31.05.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníkov bytu podľa § 7 ods. 1 písm. e zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

 

31. 05. 2017 trvalý pobyt:

 

MUDr. Vojtech Pitron, nar. 31. 01. 1952

Stanislava Pitronová, nar. 02.08.1956

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív