Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 29. 05. 2017

Zverejnené: 29.05.2017

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:                    

Mária Pavlovičová

Pavol Moravčík

Vladimír Macuľa

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív