Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním.

Zverejnené: 23.01.2020

OBEC Horná Lehota, Špeciálny stavebný úrad, Obecný úrad, Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová

Č.: 452/2019 v Hornej Lehote, dňa: 13.01.2020

Vybavuje: Ing. Štulrajterová

(tel. kontakt: 048/6306288)

Email.: barbora.stulrajterova@brezno.sk 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

VEC: Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním.

Tatry mountain resorts a.s., Demänovská dolina č. 72, Liptovský Mikuláš v zastúpení Mgr. Ivanou Mlynarčíkovou, SNP 89 – Podtureň, Liptovský Hrádok poda1i dňa 18.12.2019 na obci Horná Lehota – špeciálnom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Parkovisko Chopok juh – Krupová“ – SO 010-00 Vegetačné úpravy, SO 101-00 Parkovisko – spodná stavba, SO 101-01 Parkovisko – vrchná stavba, SO 101-02 Parkovisko – vrchná stavba, SO 101 03 Parkovisko – vrchná stavba na pozemkoch C-KN parc.č. 1956/9 a 1958/19 v k.ú. Horná Lehota.

 

Súbory na stiahnutie