Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

Zverejnené: 30.12.2019

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

 

Vyhlasovateľ verejných obchodných súťaží - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD.,

primátorom mesta oznamuje, že:

 

dňa 07.01.2020

 

v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v miestnosti č. 24 sa budú konať zasadnutia komisií

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejných obchodných súťaží nasledovne :

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  stavebného pozemku pre  účel výstavby bytového domu v Brezne, Ul. ŠLN o 14 00 hod.

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Mlynná dolina, k.ú. Brezno   o 14 15 hod.

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nebytového priestoru č. 1, nachádzajúceho sa na  ulici Glianskej  č. 20 v  Brezne o 14 30 hod.

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nebytového priestoru č. 2, nachádzajúceho sa na  ulici Glianskej  č. 20 v  Brezne o 14 40 hod.

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nebytového priestoru č. 3, nachádzajúceho sa na  ulici Glianskej  č. 20 v  Brezne o 14 50 hod.

 

-  zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  stavby a priľahlých pozemkov objektu bývalej ZŠ s MŠ na Ul. M. Benku, Brezno  o 15 00 hod.

                                                                                            

 JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív