Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka na zasadnutie MsZ 11.12.2019

Zverejnené: 04.12.2019

 

 Dokumenty na stiahnutie


                                                                      Brezno 04. december 2019

 

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

 

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

 šestnáste pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

11. december 2019 (streda) o 09.00 hodine

_____________________________________

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 

S pozdravom

 

 

 

                                                                                        JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív