Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Úradná tabuľa - archív

 • Mesto Brezno vyhlasuje VZN–01/ 2017

  22.02.2017 VZN

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej ...

 • Mesto Brezno vyhlasuje VZN–02/ 2017

  22.02.2017 VZN

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými tavebnými ...

 • Obchodná verejná súťaž - Technické služby

  24.01.2017 Majetok mesta / OVS

  MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319 vyhlasuje podľa ust. § 281 až ...